Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65
Stefan Norén Hjälpmedelskonsulent
E-post
stefan.noren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 73 82