Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

Här finns en sammanfattning angående information och nyheter som gäller manuella rullstolar, våren 2020 samt hösten 2019.


Sortimentsöversikter


Beställningsunderlag vuxna

Panthera modell S3, U3, U3 light samt S3 Swing beställs genom att skicka nedanstående två blanketter till kundtjänst (Panthera 2-modellerna finns kvar för beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent):

Utgående modeller vuxna

Rea Azalea Flex 3

Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedeleskonsulent för beställning.

 

Beställningsunderlag barn

Panthera Bambino beställer du genom att skicka dessa två blanketter till kundtjänsten:

 

Övriga dokument manuella rullstolar

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65