Fråga om läkemedel

ELINOR - Evidensbaserad läkemedelsinformation i Norr Läkemedelsinformationscentralen ELINOR utreder patientrelaterade läkemedelsfrågor från sjukvården i Norra sjukvårdsregionen - en service öppen för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och andra med läkemedelsansvar.

Privatpersoner hänvisas till

Kostnad?

Ställ en fråga till ELINOR (webbformulär)

Kontakta ELINOR

Telefontid: Måndag - fredag kl 8.30-15.00
Telefon: 090-785 39 10
E-post: elinor@regionvasterbotten.se 

Om Elinor

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR svarar på patientrelaterade läkemedelsfrågor från sjukvården, en service för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och andra med läkemedelsansvar. Vi tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel.

Frågorna kan t.ex. röra preparatval, misstänkta biverkningar, möjliga interaktioner eller risker med läkemedel under graviditet och amning i enskilda patientsituationer. Utredning av en frågeställning baseras på de kliniska uppgifterna och på kritisk värdering av tillgänglig information i form av originallitteratur, handböcker och medicinska databaser. På Elinor samarbetar personal med farmaceutisk och medicinsk kompetens för att svara på frågor om läkemedel från sjukvården på ett obundet och evidensbaserat sätt. Frågorna kvalitetssäkras genom kontrasignering av specialist i klinisk farmakologi och diskussion på sittrond.

Tillsammans med läkemedelsinformationscentralerna i sex andra regioner har vi ett samarbete med våra norska kollegor, och publicerar vissa av våra utredningar (avidentifierade) i den norska databasen RELIS.no. Under våren 2020 lanseradas den svenska söksidan www.SVELIC.se  där sjukvården själva kan hitta svar på frågor som redan utretts.

Det finns sju regionala LIC i Sverige, knutna till avdelningarna för klinisk farmakologi vid respektive universitetssjukhus. För mer information om övriga LIC och kontaktuppgifter hänvisas till www.SVELIC.se