Revisionskontoret

Revisionskontorets medarbetare hjälper regionens förtroendevalda revisorer att planera och genomföra granskningar av regionens verksamheter.

Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på regionens revisionskontor.

Revisionsdirektör

 
Richard Norberg
Certifierad kommunal revisor

Tel: 090-785 70 90
Mob: 076-844 70 90
E-post: richard.norberg@regionvasterbotten.se

Yrkesrevisorer

Eva Moe
Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
1:e Revisor

Tel: 090-785 73 55
Mob: 070-333 21 69
E-post: eva.moe@regionvasterbotten.se

 

Ingrid Lindberg
Ingrid Lindberg
Sakkunnig

Tel: 090-785 73 71
Mob: 072-218 08 23
E-post: ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se

Clara Wiklund 

Clara Wiklund
Sakkunnig

Tel: 090-785 70 87
Mob: 072-218 07 45
E-post: clara.wiklund@regionvasterbotten.se

Malin Hedlund 

Malin Hedlund 
Sakkunnig

Tel: 090-785 73 70
Mob: 072-218 08 27
E-post: malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se

Marcus Rönnegard

Marcus Rönnegard
Sakkunnig

Tel: 090-785 73 78
Mob: 072-239 81 65
E-post: marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se

Peter Bäckström 1

Peter Bäckström
Sakkunnig

Tel: 090-785 73 72
Mob: 073-094 77 33
E-post: peter.backstrom@regionvasterbotten.se 

Revisionskontorets medarbetare är medlemmar i föreningen Skyrev som är ett nätverk för sakkunniga revisorer i hela Sverige. En oberoende certifieringsnämnd beslutar om medlemmarna uppfyller föreningens krav på att bli certifierade. Du kan läsa mer om Skyrev på föreningens webbplats.

Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisiorer

 

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå