Rutiner

Region Västerbotten har tillsammans med länets kommuner tagit fram en rutin, Säker Dos i Västerbotten för förskrivning och hantering av dosdispenserade läkemedel.

Här hittar du rutinen i sin helhet:

Säker Dos i Västerbotten

Checklistor

För snabb överblick finns även checklistor. 

Checklistor för läkare

Checklistor för sjuksköterskor

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Syftet med anvisningarna är att skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/ kontaktperson och Svensk Dos. Riktlinjerna vänder sig till förskrivare i Norra regionen, kommunal vårdpersonal samt Svensk Dos.

Anvisningarna är fastställda av läkemedelskommittéerna i Norra regionen och utarbetade i samråd med dosleverantören Svensk Dos.

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel