Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård avseende diagnostik och behandling för patienter från hela norra regionen, samt förebyggande vård och sekundärprevention.

Hjärtcentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrums vision är att erbjuda hjärtpatienter bästa möjliga vård, från utredning till uppföljning, med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och delaktighet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och multidisciplinärt samarbete. Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna:

  • Thoraxkirurgi.
  • Thoraxanestesi och intensivvård.
  • Kardiologi.
  • Klinisk fysiologi.
  • Arytmi.
  • Kranskärlsröntgen/PCI.

De högspecialiserade invasiva ingreppen och thoraxoperationerna utförs av specialister med stor erfarenhet. Hjärtcentrums vård monitoreras kontinuerligt genom noggrann datainsamling för att mäta kvalitet och olika aspekter på patientsäkerhet. Hjärtcentrum bedriver även omfattande forskning och utbildning och har ett brett internationellt kontaktnät.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Hjärtcentrum har en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG.

Profilområdet kardiovaskulär genetik

Kontakta oss 

Postadress
Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 36 10 (chefssekreterare Eva Jonasson)
Fax: 090-12 15 09

E-post
För ärenden som inte rör patienter
hjartcentrum.umea@regionvasterbotten.se 

Carina Bäckman Verksamhetschef
E-post
carina.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 82
Karin Olsson Verksamhetsutvecklare
E-post
090-785 36 06
Eva Jonasson Chefssekreterare
Telefon
090-785 36 10
Elin Gustavsson Personalspecialist
Telefon
090-785 37 34
Janne Hentschel Vårdutvecklare
Telefon
090-785 36 60
Stina Jacobsson Administratör
Telefon
090-785 38 51
Eva Mäkitalo LSA, Crosshandledare
Telefon
090-785 36 25
Per Ottander Medicinsk chef kardiologi
Telefon
090-785 36 87
Gabriella Karlsson Avdelningschef kardiologi
Telefon
090-785 36 54
Carl-Magnus Renström Biträdande avdelningschef kardiologi
Telefon
090-785 36 68
Johan Ljungberg Medicinsk chef klinisk fysiologi med arytmienhet
Telefon
090-785 69 66
Folke Rönn Medicinsk chef arytmienhet
Telefon
090-785 29 64
Sara Chennoufi Tf avdelningschef klinisk fysiologi med arytmienhet
Telefon
090-785 35 09
Niklas Wallenius Biträdande Tf avdelningschef klinisk fysiologi med arytmienhet
Telefon
090-785 90 87
Marie Lidgren Avdelningschef hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik
Telefon
090-785 36 05
Fredrik Nyström Medicinsk chef thoraxanestesi och intensivvård
Telefon
090-785 36 87
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxanestesi och intensivvård
Telefon
090-785 36 03
Fredrik Holmner Medicinsk chef thoraxkirurgi- och operation
Telefon
090-786 46 27
Lena Lindholm Avdelningschef, thorax-operation och anestesi
Telefon
090-785 36 14
Maria Sjöberg Avdelningschef, thorax vårdavdelning
Telefon
090-785 36 02
Johan Nilsson Medicinsk chef thoraxradiologi
Telefon
090-785 69 32
Carl-Magnus Renström Biträdande avdelningschef thoraxradiologi
Telefon
090-785 36 68