Kontakta Folktandvårdens stödfunktioner

Här hittar du kontaktuppgifter till personal som arbetar på Folktandvårdens stab inom Region Västerbotten.

Besöksadress:
Regionshuset
Köksvägen 11
901 89 Umeå

 

Postadress:
Region Västerbotten
901 89 Umerå

Anna-Maria Stenlund-Berggren Tandvårdschef
E-post
annamaria.stenlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 80 50
Petra Gunneriusson Ekonomicontroller
E-post
petra.gunneriusson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 26 34
Maria Björklund HR-specialist
E-post
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 65
Marie-Louise Schönfeldt Chefsassistent
E-post
marielouise.schonfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 80 51
Tuomo Hellström Handläggare utveckling och uppföljning Diver
E-post
tuomo.hellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-542 03 79
Martin Burström Systemansvarig T4 och Schick
E-post
martin.burstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-677 04 74
Sandra Svensson HR-partner
E-post
sandra.svensson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 23
Mobil
070-394 42 76
Mattias Gleisner Ekonomicontroller
E-post
mattias.gleisner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7852635
Karin Sunnegårdh-Grönberg Tandvårdsstrateg
E-post
karin.sunnegardh@regionvasterbotten.se
Telefon
070-274 37 30