Utbildningstandvård

Utbildningstandvården ansvarar för den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister, samt medverkar i den kliniska forskningen. Basenheten har också ansvar för regionens åtagande i utbildningen av tandsköterskor.

Utbildningstandvården 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan?

Utbildningstandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

Studenter som utbildar sig till tandläkare och tandhygienister börjar i mitten av utbildningen att utföra tandvård på patienter. Det sker under handledning av tandläkare och tandhygienister, som också är lärare.

Inom Utbildningstandvården bedrivs även tandvård inom cariologi och oral diagnostik, samt inom tandläkarutbildningen inom ämnet materialvetenskap.

Ingela Fällman Kliniksamordnare Studentklinik
E-post
ingela.fallman@regionvasterbotten.se
Mobil
072-2051047
Telefon
090-785 60 27