Luftburna intensivvårdstransporter

Norrlands universitetssjukhus är ledande på luftburna intensivvårdstransporter med flygplan. Därför är det ett av våra profilområden.

Ambulansflygplan

På Norrlands universitetssjukhus har vi beredskap för regionens patienter dygnet runt, året runt.

Profilområdet omfattar Flygläkarjouren som ansvarar för intensivvård i ambulansflygplan av vuxna och barn, neonatala transportteamet för de allra minsta barnen och Snam, Svenska nationella ambulansflyget. 

Vårt uppdrag är att bedriva intensivvård under transport från dörr till dörr. Det gör vi med anestesiläkare, neonatologer och specialistsjuksköterskor som alla har flygmedicinsk utbildning. 

Omfattande vårdverksamhet i flygplan

I Flygläkarjouren ansvarar vi för samtliga intensivvårdstransporter med flygplan i norra regionen och för de flesta nationella, totalt cirka 220 vuxna och barn varje år. Neonatalteamet ansvarar för de flesta av regionens akuta kuvöstransporter och en stor del av de nationella, vilket innebär ungefär 170 nyfödda barn varje år. Drygt hälften av teamets uppdrag är akuta och behovet ökar. 

Vi flyger med tvåmotoriga så kallade turboproplan som har plats för två bårar, två piloter och en anestesi-/Iva-sjuksköterska. De flesta flygningarna går från länssjukhusen i Östersund och Sunderbyn men vi flyger också patienter till specialistvård i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö och Göteborg. 

Tillsammans med företrädare för de fyra norra regionerna samordnar Flygläkarjouren och neonatalteamet bland annat ekonomi, kompetens och förhållningssätt. 

Fördel med ambulansflygplan

Fördelarna med flygplan jämfört med helikopter är flera. Planet flyger i 500 km/h mot helikopterns 280 km/h och har en praktisk räckvidd på tre timmar vilket gör att vi kan flyga från norra till södra Sverige utan att mellanlanda. Skulle det behövas kan vi flyga ytterligare några timmar. 

Vi klarar att flyga i dimma och under nedisning eftersom flygplanet har ett avisningssystem. Till skillnad från helikopter behöver ett flygplan förstås ha tillgång till flygplats för att starta och landa. 

De flesta transporter av nyfödda barn sker inom regionen och främst med ambulansflyg men vi använder också ambulanshelikopter och vägambulans. Val av transportfordon bestäms utifrån logistik, tillgänglighet och väderförhållanden. 

Flygläkarjourens och neonatalteamets uppdrag tar i snitt 5,6 respektive 8,5 timmar. Av det utgör själva flygtransporten av patienten oftast bara en knapp timme. 

Specialutvecklad intensivvårdsbår

Flygläkarjourens patienter har oftast drabbats av skallskada, akut hjärtsjukdom, neurologiska rubbningar eller omfattande skador, så kallat multitrauma. De flesta transporterar vi med en specialutvecklad intensivvårdsbår. 

På så vis kan vi vårda patienterna i en obruten kedja från det sjukhus där de tagits om hand tills vi kan lämna över ansvaret till mottagande sjukhus. 

I mer än hälften av fallen flyger vi med samma lufttryck som på marken. Det gör vi för att eventuell luft i patientens skallben eller lungsäck inte ska utvidga sig under flygningen. Om luften expanderar kan konsekvenserna för hjärna och hjärta bli livshotande. 

Vår intensivvårdsbår har en medicinteknisk utrustning som motsvarar den man finner på intensivvårdsavdelningen på ett normalstort svenskt sjukhus. Det betyder att den har respirator, övervakningsmonitor, olika sugar och syrgas för vård i luften under 4–6 timmar. All utrustning på båren och i kuvöserna är testad för att inte störa flygplanet och omvänt så att inte planet stör apparaterna. 

För de flesta nyfödda använder vi en transportkuvös speciellt byggd för neonatal intensivvård, vilket inkluderar respirator, sex infusionspumpar, kvävgasbehandlingsenhet, övervakning, syrgas, luft och sug. Vi använder också en spädbarnsinsats, bilbarnstol eller en specialgjord så kallad kängurusele, allt anpassat för nyfödda barn.

 

Helge Brändström Beredskapsöverläkare
E-post
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 38 58
Mobil
070-319 07 95