Hälsoundersökning av asylsökande, flyktingar och andra migranter

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) är regionen skyldig att erbjuda viss hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och vissa andra migranter.

Hälsoundersökning och vård för migranter

Läs om regler och rättigheter för migranter på 1177.se.

Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige

Den hälsoundersökning som erbjuds syftar till att:

• Identifiera individuella vårdbehov och ge en introduktion i hur hälso- och sjukvården fungerar.
• Uppmärksamma eventuella behov av smittskyddsåtgärder.

Regionens vägledande dokument ses nedan:

Massflyktsdirektivet gällande flyktingar från Ukraina

EU har aktiverat massflyktsdirektivet för människor på flykt undan kriget i Ukraina. Detta innebär att personer från Ukraina erbjuds tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

En region ska erbjuda personer som inte har fyllt 18 år och som beviljats uppehållstillstånd som massflyktingar, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.

De personer som är registrerade/inskrivna kommer även finnas med i e-tjänsten Melker (asylsökandelistan) i samma grupp som asylsökande, det vill säga kod A. Regionen har möjlighet att ansöka om statlig ersättning från migrationsverket för hälsoundersökningar.

 

Flödesschema tuberkulos

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Mer information om tuberkulos finns under rubriken Tuberkulos.