Flygplanstransport för vuxna och barn

Luftburen intensivvård norr vid Norrlands universitetssjukhus består av omkring 12 anestesiläkare och 15 anestesi-/Iva-sjuksköterskor, samtliga med flygmedicinsk utbildning.

Arbetet innebär att ett team med läkare och sjuksköterska tar över vården av patienten på det avsändande sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Patienten transporteras sedan under intensivvård i en obruten vårdkedja till intensivvårds- eller operationsavdelning på mottagande sjukhus.

Detta är möjligt genom att luftburen intensivvård norr har utvecklat en flyg- och patientsäkerhetsgodkänd intensivvårdsbår. 

Ett omfattande kvalitetsarbete för flygtransporterna äger rum inom logistik, personal och medicinsk teknik i samråd med sjukhusen i norra sjukvårdsregionen.

Johan Thunberg Medicinsk chef, flygenheten
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 09
Mobil
072-715 38 57