Flygplanstransport för vuxna och barn

Flygläkarjouren vid Norrlands universitetssjukhus består av 12 anestesiläkare och 15 anestesi-/Iva-sjuksköterskor, samtliga med flygmedicinsk utbildning.

En specialutvecklad intensivvårdsbår gör att patienterna kan vårdas i en obruten kedja.
En specialutvecklad intensivvårdsbår gör att patienterna kan vårdas i en obruten kedja.

Arbetet innebär att ett team med läkare och sjuksköterska tar över vården av patienten på det avsändande sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Patienten transporteras sedan under intensivvård i en obruten vårdkedja till intensivvårds- eller operationsavdelning på mottagande sjukhus.

Detta är möjligt genom att Flygläkarjouren utvecklat en flyg- och patientsäkerhetsgodkänd intensivvårdsbår. 

Ett omfattande kvalitetsarbete för flygtransporterna äger rum inom logistik, personal och medicinsk teknik i samråd med sjukhusen i norra sjukvårdsregionen.

Helge Brändström Beredskapsöverläkare
E-post
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 38 58
Mobil
070-319 07 95