Klinisk oral fysiologi - bettfysiologi

Vid avdelningen för klinisk oral fysiologi utreds och behandlas patienter med smärta i ansikte eller käkar och nedsatt käkfunktion. Inom ansvarsområdet finns även smärtskola och möjlighet till handledd träning vid avdelningens käkgym.

Klinisk oral fysiologi 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till klinisk oral fysiologi - bettfys på Tandläkarhögskolan?

Klinisk oral fysiologi Tandläkarhögskolan på 1177.se

Vi utreder och behandlar patienter med smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar, samt överbelastning av käkarna vid spänningstillstånd på grund av exempelvis stress, tandgnissling,eller tandpressning. Olika trauma kan ge upphov till symtom som smärta kring käkled och käkmuskler, gapsvårigheter, trött- och stelhetskänslor, huvudvärk eller en upplevelse av att bettet inte stämmer.

Våra behandlingar syftar till att minska smärta och förbättra käkfunktionen genom att förändra ogynnsamma beteenden, minska belastning exempelvis med hjälp av en bettskena och ge individanpassad rörelseträning. Endast undantagsvis krävs mer omfattande behandling som käkledskirurgi, tandreglering eller kron- och brokonstruktioner som del i rehabiliteringen. Inom ansvarsområdet finns smärtskola och möjlighet till handledd träning vid avdelningens käkgym. 

Till oss kommer patienter endast på remiss från sin tandläkare.


Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.

 

Ämnesanssvarig
Ewa Lampa, övertandläkare
E-post: ewa.lampa@regionvasterbotten.se

 

Postadress
Specialisttandvård
Klinisk oral fysiologi
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Jon Anders Lindgren Verksamhetschef Endodonti, Klinisk oral fysiolog och Oral diagnostisk radiologi
E-post
JonAnders.Lindgren@regionvasterbotten.se
Eva Enare Avdelningschef
E-post
eva.enare@regionvasterbotten.se