Medborgardialog

En dialog mellan invånare och politiker är viktigt för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut och med hänsyn till invånarnas åsikter. Det är också viktigt att alla som vill får möjlighet att komma till tals, både för att värna om demokratin och Västerbottens utveckling.

Medborgarpanel

En medborgarpanel bestående av sju västerbottningar har valts ut för att fördjupa samarbetet mellan medborgare och regionen och hjälpa till att utveckla primärvården i Västerbotten. Tanken är att panelmedlemmarna ska bli rösten för de som inte hörs eller orkar driva frågorna själva. Deras uppdrag är att delta vid analyser och utvärdering av förbättrings- och utvecklingsförslag och medverka vid primärvårdens strategiska planeringsprocess.

Direktkontakt

Flera gånger om året har du som bor i Västerbotten möjlighet att samtala med dina förtroendevalda. Dessa möten sker vanligtvis där många människor rör sig, ute på gator och torg, på festivaler, kulturevenemang och vid shoppingcentra, men även på bibliotek och i skolor.

Vid dessa tillfällen kan du framföra dina synpunkter till våra förtroendevalda och de har i sin tur möjlighet att berätta hur Region Västerbotten påverkar din vardag.

Allmänhetens frågestund

Alla är välkomna som åhörare på regionsfullmäktiges sammanträden. I samband med att fullmäktige behandlar årsredovisningen har du som medborgare rätt att ställa en fråga, under punkten Allmänhetens frågestund.