Utbildning

Glesbygdsmedicinskt centrum genomför utbildningar och kurser inom vård och omsorg i glesbygd för vårdpersonal och verksamma i väglöst land.

I SK-kursen Akutsjukvård i glesbygd får deltagarna lära sig akut omhändertagande i glesbygd där de medicinska resurserna är begränsade

 

Våra utbildningar och kurser

Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG)

Vad kan jag som verkar i väglöst land göra själv tills hjälpen kommer? Kursen Akutsjukvård i extrem glesbygd utbildar dig som arbetar i fjällvärld och extrem glesbygd i hjärt- och lungräddning och livräddande åtgärder enligt den internationellt etablerade ABCDE-modellen. 

Akutsjukvård i glesbygd

Hur påverkas den akuta handläggningen av långa avstånd till närmsta sjukhus? Akutsjukvård i glesbygd är en SK-kurs för akut omhändertagande i glesbygd där de medicinska resurserna är begränsade. Kursen ger deltagaren kunskap om hur man identifierar och behandlar svårt sjuka patienter, samt patienter som drabbats av skador, med hjälp av patientnära och distansöverbryggande teknik.

Ultraljud i primärvård

Kursen Ultraljud i primärvård ger grundläggande kunskaper i ultraljudsteknik och tolkning. Utbildningen är första steget till en certifiering från Royal Collage of Radiology och är anpassad efter de specifika behoven som kan finnas i svensk glesbygd.

Roland Gustafsson Projektkoordinator
E-post
roland.gustafsson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46703277494