Stressrehabilitering

Stressrehabilitering i Västerbotten bedömer, behandlar och rehabiliterar personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, framför allt utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

Stressrehabilitering på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktinformation till stressrehabiliteringen i Västerbotten?

Stressrehabilitering på 1177.se

Stressrehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus är en specialistenhet och fungerar som en resurs för primärvård, företagshälsovård och specialiserad sjukhusvård. Vi bedriver även forskning i nära samarbete med Umeå universitet.

Till stressrehab remitteras patienter med stressrelaterad ohälsa, framförallt utmattningssyndrom. Patienten erbjuds vanligtvis två bedömningssamtal, ett hos läkare och ett hos psykolog. Efter bedömningssamtalen görs en teambedömning där man tar ställning till diagnos, behandling och lämpliga rehabiliteringsinsatser för den enskilde patienten. Stressrehabs multimodala rehabiliteringsprogram (MMR) kan vara ett alternativ eller så bedöms andra insatser utanför stressrehab vara mer lämpliga. 

Målsättningen med MMR är att patientens hälsa, funktion och arbetsförmåga ska förbättras. Programmet pågår under åtta till tio månader och innehåller kognitivt beteendeinriktad samtalsgrupp, arbetsrehabilitering, motiverande samtal kring fysisk aktivitet samt läkarbesök. Behandlingsteamet består av läkare, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare.

För dig som ska remittera till stressrehab

Kontakta oss

Postadress och telefon
Stressrehabilitering
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 33 70

E-post
För ärenden som inte rör patienter
stressrehabilitering@regionvasterbotten.se

Avdelningschef Katarina Steinholtz
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08