Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Flygfoto över Lycksele lasarett
Foto: Kontrast Foto, Ljungby

Den 20 maj 2019 hade regionens revisorer sitt senaste sammanträde. Under mötet genomfördes tre träffar med fullmäktiges presidium, folkhögskolestyrelsens presidium och med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Revisorerna beslutade om projektplaner för sin grundläggande granskning år 2019 av regionens styrelser och nämnder.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.