Anders Eklund

FoU - Anders Eklund

Anders Eklund tog examen 1993 som civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige. Han avlade doktorsexamen i medicinsk teknik vid Umeå universitet 2002 och erhöll 2005 en docentur i medicinsk teknik vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Adjungerad professor i medicinsk teknik 2012 och från juni 2014 innehar Eklund Carl Bennet professuren i medicinsk teknik vid Umeå universitet.
 
Huvudsakliga intresseområden är fysiologisk mätteknik, med fokus på mätning, modellering och signalbehandling med tillämpningar inom neurovetenskap och oftalmologi. Han har pågående forskningsprojekt relaterad till de hydrodynamiska egenskaperna hos cerebrospinalvätskesystemet, MR-flödesmätning med projekt inom stroke och hjärnans åldrande, samt mätning och analys av biofluidmekaniken hos det intraokulära systemet med fokus på glaukom.
 
Tillsammans med neurologiprofessor Jan Malm, leder han en tvärvetenskaplig grupp med fler än tio aktiva forskare som har finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, VLL-ALF och Rymdstyrelsen. Gruppen har flertalet internationella samarbeten, t.ex. tillsammans med NASA i forskning för att förstå syndromet Visual Impairment Intracranial Pressure som gör att astronauter tappar synskärpa när de vistats länge på internationella rymdstationen ISS. Eklund har publicerat mer än 100 vetenskapliga journalartiklar.

Kontakt
Telefon : 090-785 4024
E-post  :  anders.eklund@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet