Christer Grönlund

FoU - Christer Grönlund

Jag leder en forskargrupp med huvudsakligt fokus på utveckling av metoder för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur. Fokus ligger på signal- och bildanalys samt spatiotemporala statistiska metoder tillsammans med skräddarsydd avbildning där vi har ett programmerbart ultraljudssystem (SonixTouch inkl DAQ unit, Ultrasonix Medical Corporation).

Övriga kompetenser är elektromyografi (högdensitets multikanals yt-EMG), near infrared spektroskopi (NIRS), och eHälsa.

Examina: Docent Medicinsk teknik (2012), Tekn Dr Medicinsk Teknik (2007), Civ Ing Teknisk Fysik (2002).

Forskningsprojekt
https://www.umu.se/personal/christer-gronlund/

 
Vetenskapliga publikationer
https://www.umu.se/personal/christer-gronlund/


 
Egenutvecklad mjukvara
• Metod för att kvantifiera MU synkronisering i monopolärt yt-EMG data (MATLAB)
Referens: Grönlund C, Holtermann A, Roeleveld K, Karlsson JS: “Motor unit synchronization during fatigue: A novel quantification method”, J Electromyogr kinesiol., 19, 242-251, 2009
• Metod för att kvantifiera signalkvalité i multikanals data (MATLAB)
Referens: Grönlund C, Roeleveld K, Holtermann A, Karlsson JS: ”On-line signal quality estimation of multichannel surface electromyograms”, Med Biol Eng Comp, 357-364, 2005

Kontakt
Telefon: 090-785 40 85
E-post: christer.gronlund@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet