Helena Grip

FoU - Helena Grip

Jag arbetar huvudsakligen med forskning, utveckling och forskningsstöd inom området rörelseanalys. Jag är även utbildningsansvarig vid MT-FoU. Jag doktorerade 2008 och är sedan 2017 docent inom medicinsk teknik och är  adjungerad lektor vid Strålningsvetenskaper.

Min forskning är speciellt inriktad mot metodutveckling, såsom att utvärdera kliniskt användbara mått på rörelsefunktion, samt för att undersöka kopplingen mellan fingermotorik och hjärnans funktionella organisation. 
 
Inom utveckling arbetar jag med ett portabelt rörelsesensorsystem som mäter och analysera kroppsrörelse, något som gör det möjligt att objektivt mäta rörelsefunktion i klinik.

Är du intresserad av medicinteknisk utbildning eller av att göra ditt examensarbete hos oss? Läs mer här.
 
Publikationer
Artiklar

Kontakt
Telefon: 090-785 40 29
E-post: helena.grip@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå Universitet