Handläggning och provtagning av STI för vårdpersonal

Handläggning klamydia och gonorré

Symtom hos personer som har penis

 • sveda/smärta när man kissar
 • ofta kissnödig
 • flytningar från urinröret
 • svullnad/värk i pungen

Symtom hos personer som har vagina

 • sveda/smärta när man kissar
 • ofta kissnödig
 • ökade/onormala flytningar
 • mellanblödningar
 • samlagsblödningar
 • magsmärtor
 • samlagssmärtor

Provta

 • Vid symtom (eller annan misstanke om infektion)
 • Personer med urinvägssymtom, främst de under 30 år
 • Personer som haft upprepade infektioner bör erbjudas kontrollprov efter cirka 2 månader, eftersom de har ökad risk för att reinfekteras
 • Svalgprov för klamydia (pinnprov) tas på personer som haft skyddat (använt kondom) vaginal/analsex, men oskyddat oralsex med känd klamydiainfekterad person.

Personalinstruktion provtagning av sexuellt överförbara infektioner

Patientinformation provtagning av sexuellt överförbara infektioner

Provtagning

För symtomfria bör det gå minst en vecka efter misstänkt smittotillfälle innan man tar prov. För en person med penis tas prov från första portionen urin, som stått minst en timme i urinblåsan. För person som har vagina behövs ett vaginalprov.

Förhållningsregler:

 • Ges vid laboratorieverifierad klamydia, gonorré och syfilis 
 • Ges redan vid provtagningen om personen har symtom eller haft sex med infekterad

Provtagen via klamydia.se

Personer som har diagnostiserats via klamydia.se finns provsvar i NCS cross/RoS. Behandling och förhållningsregler ges enligt nedan angivna rekommendationer. Det är inte nödvändigt att ta ett nytt prov.

Klamydia.se

Vid klamydiadiagnos

Personen ska snarast behandlas och få förhållningsregler. Behandlingen är i första hand Doxyferm. En obehandlad klamydiasmittad person som söker för behandling ska erbjudas tid snarast. Partner i pågående sexuell relation provtas och behandlas direkt utan att invänta provresultat. Tillfällig partner provtas och provresultatet inväntas innan ev behandling ges, detta kan göras vid smittspårningen.

Patientinformation klamydia (Förhållningsregler)

Smittspårning

Smittspårningen av klamydia remitteras till kuratorer på STD-mottagning i Umeå alternativt kvinnokliniken i Lycksele. Remiss för smittspårning görs elektroniskt och finns i NCS-Cross under rubriken Remisser. Smittspårning av gonorré och syfilis remitteras alltid till STD-mottagningen Umeå.

Anmälan till smittskyddsenheten görs via sminet.se om patienten inte remitterats för smittspårning, om man remitterar smittspårning enligt ovan så gör ansvarig smittspårare anmälan i SmiNet.

SmiNet

Hemtest

Om patienten har köpt ett test som tas hemma och inte skickas in till ett svenskt laboratorium behövs ett nytt prov. Köpta tester från apotek som analyserats i laboratorium inom Sverige kan räcka för behandling av klamydia men då krävs att patienten uppvisar giltig analyskod och att koden inkluderas i SmiNet anmälan. Är patienten provtagen i utlandet eller har köpt ett prov som analyserats utanför Sverige bör nytt prov tas.

Klinisk mikrobiologi bytte metod för PCR-analys av klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium den 29 maj-23. Det innebär:

 1. De gamla provtagningsseten kan användas tills de tar slut, men nya provtagningsset ska beställas: Realtime multicollect P-cap, artikelnummer 6088.
 2. Det finns nya patientinstruktioner som ska passa oberoende av vilket provtagningsset som används. Det går att beställa tryckta inplastade patientinstruktioner från Smittskyddsenheten eller ladda ner från Klinisk mikrobiologis webbsida under ”Nyheter”.
 3. Prov för Mycoplasma genitalium tas med det nya provtagningssetet (Realtime multicollect P-cap, artikelnummer 6088). Rådgör med STD-mottagningen angående testning för Mycoplasma genitalium.
 4. Läs mer i provtagningsanvisningarna nedan.

 Provtagningsanvisningar för klamydia och gonorré

Alla klamydiaprover analyseras även för gonorré. Vid fynd av gonorré ska patienten remitteras till Hud- och STD-mottagningen, NUS för fortsatt handläggning.

Att lämna ut till patienter: