AT på Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett servar drygt 76 000 invånare från Skellefteå och Norsjö kommuner. Lasarettet, med 14 kliniker och primärvårdens tio hälsocentraler, har cirka 1 600 medarbetare. I verksamheten pågår ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Två gånger per år tillsätts 10 AT-tjänster (alternativ 1 och 2):
Alternativ 1: (20 månader): Internmedicin (5), kirurgi (3), ortopedi (2), anestesi (1), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).
Alternativ 2: (21 månader): Internmedicin (4), kirurgi (3), ortopedi (2), anestesi (1), barnmedicin (2), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).

På lasarettet finns delar av länsklinikerna barn- och ungdomspsykiatri, ögon, ÖNH, röntgen samt en kvinnoklinik med förlossningsavdelning och BB, psykogeriatrisk avdelning, hemsjukvård och rehabcentrum.

Jourtjänstgöring

På Medicinkliniken deltar du i ett joursystem som innebär dels dagjour på akuten samt en jourvecka med tre kvällsjourer fram till kl 24:00. På Kirurg- och Ortopedkliniken arbetar du förutom dagjour istället tre journätter under nattjourveckorna. Dessutom jobbar du vissa helgpass som delas lika mellan klinikens läkare. Jourtjänstgöring ingår också på barnkliniken, psykiatrin och under placeringen på hälsocentral.

Utbildning och kompetensutveckling

Din anställning börjar med en introduktionsvecka med bland annat gipskurs, A-HLR-utbildning och utbildning i journalsystemet. I anslutning till introduktionen ligger en veckokurs med fokus på akutmedicin och traumaomhändertagande. Två dagar ägnas åt försäkringsmedicinska frågor.

Innan din primärvårdsplacering får du en tvådagars introduktionsutbildning samt en två dagar lång utbildning i undersökningsteknik och behandling av rörelseapparaten. En gång per år inbjuder Regionens primärvård till en utbildningsdag.

Du får även 15 000 kr i ekonomiskt stöd för att delta i andra utbildningar eller kurs inom landet.

Handledning

Erfarna kollegor handleder dig i samband med att du tar hand om patienter på akutmottagning, mottagning och avdelning. På varje placering har du en personlig handledare. Klinikerna har regelbunden undervisning, andra ordnar utbildning efter ditt och dina kollegers önskemål. En dag i månaden (utom på sommaren) träffas alla AT-läkare, studierektor och en inbjuden gäst kring ett ämne.

AT-läkarna har en egen studierektor som bevakar utbildning, handledning, målbeskrivning med mera.

Mona Burman HR-konsult
E-post
mona.burman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-771866