Verksamhetsledning i Umeåområdet

Kontaktinformation till verksamhetschefer och avdelningschefer vid hälsocentraler i Umeåområdet.

Primärvård Nord

Verksamhetschef: Carola Degerman

Ersboda hälsocentral

Avdelningschef: Birgitta Olofsson
birgitta.a.olofsson@regionvasterbotten.se  

Mariehems hälsocentral

Avdelningschefer:
Anette Persson
anette.persson@regionvasterbotten.se
Viktoria Malm
viktoria.malm@regionvasterbotten.se

Robertsfors hälsocentral

Tillförordnad avdelningschef: Mona Andersson
mona.andersson@regionvasterbotten.se 

Sävar hälsocentral

Avdelningschef: Anna-Carin Larsson
anna-carin.larsson@regionvasterbotten.se 
 

Primärvård Syd

Verksamhetschef: Laila Ålevik

Hörnefors hälsocentral

Avdelningschef: Anna Nordlander
anna.nordlander@regionvasterbotten.se 

Nordmaling hälsocentral

Avdelningschef: Lina Sandman
lina.sandman@regionvasterbotten.se 

Teg hälsocentral

Avdelningschefer:
Anneli Taflin
anneli.taflin@regionvasterbotten.se
Johan Burén
johan.buren@regionvasterbotten.se
 

Primärvård Öst

Verksamhetschef: Karl-Gustav Forsberg

Holmsund hälsocentral

Avdelningschef: vakant

Ålidhems hälsocentral

Avdelningschef: Ingela Hellsten Isaksson
ingela.hellsten.isaksson@regionvasterbotten.se 

Primärvårdsjouren

Avdelningschef: vakant

Primärvård Väst

Verksamhetschef: Ulrika Westman Yttergren

Backens hälsocentral

Avdelningschef: Katarina Wikander
katarina.wikander@regionvasterbotten.se

Bjurholms hälsocentral

Avdelningschef: Gunnar Lindström
gunnar.e.lindstrom@regionvasterbotten.se

Vindelns hälsocentral

Avdelningschef: Anna-Lena Nilsson
anna.lena.nilsson@regionvasterbotten.se

Vännäs hälsocentral

Avdelningschef: Hanna Mikaelsson
hanna.mikaelsson@regionvasterbotten.se