Vuxenhabilitering råd och stöd

Personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få sin vardag att fungera kan ansöka om insatser från enheten vuxenhabilitering råd och stöd. Stödet har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till personen själv och/eller omgivningen.

Vuxenhabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen i Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Vuxenhabilitering råd och stöd är en länsövergripande specialistverksamhet och finns i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. Personalen består av till exempel kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Vuxenhabilitering råd och stöd erbjuder:

  • Särskilda habiliteringsinsatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
  • Råd och stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se.

Kontakta oss

Ansökningar och frågor om ansökningar

LSS-handläggare

Vuxenhabilitering råd och stöd
Västra Norrlandsgatan 18 B
903 27 Umeå

Telefon: 090-785 71 31

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Avdelningschef
Viveka Dahlberg
Telefon: 090-785 71 26
E-post: viveka.dahlberg@regionvasterbotten.se

Vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Avdelningschef
Gerd Lundström
Telefon: 090-785 74 66
E-post: gerd.lundstrom@regionvasterbotten.se 

Vuxenhabilitering råd och stöd Skellefteå

Avdelningschef
Malin Boman
Telefon: 0910-77 07 14
E-post: malin.boman@regionvasterbotten.se

Vuxenhabilitering råd och stöd Lycksele

Avdelningschef
Sara Frank
Telefon: 0950-393 63
E-post: sara.frank@regionvasterbotten.se