Vuxenhabilitering råd och stöd

Enheten vuxenhabilitering råd och stöd hjälper personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få sin vardag att fungera. Stödet har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till personen själv och/eller omgivningen.

Vuxenhabilitering på 1177.se

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen i Västerbotten?

Vuxenhabilitering på 1177.se

Vuxenhabilitering råd och stöd är en länsövergripande specialistverksamhet och finns i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. Personalen består av till exempel kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Vuxenhabilitering råd och stöd erbjuder:

  • Särskilda habiliteringsinsatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
  • Råd och stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se.

Kontakta oss

Ansökningar och frågor om ansökningar

LSS-handläggare
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd
Akutvägen 2A
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå

Telefon: 090-785 71 31 

Gerd Lundström Avdelningschef Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå
E-post
gerd.lundstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 66