Grafisk profil

Den grafiska manualen innehåller mer än våra profilfärgers koder eller regler kring hur vi behandlar vår logotyp. Det vi framför allt vill visa är de möjligheter profilen erbjuder.

Se därför den grafiska manualen som en samling ingredienser att välja bland, med beskrivningar av hur de kan kombineras. Innehållet kompletteras och uppdateras löpande.

Hör gärna av er till oss på kommunikationsstaben om ni har funderingar kring hur man tillämpar och använder regionens grafiska profil.

Se även Region Västerbottens riktlinjer för bilder. Observera att exemplen i dokumentet för närvarande illustreras av skissbilder.

Elisabeth Sund Grafisk formgivare
E-post
elisabeth.sund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 18 49
Mats Helgesson Grafiker
E-post
mats.helgesson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 80
Malin Åberg Kommunikationsdirektör
E-post
malin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 23