Så går DBS-operationen till

När vi väl bestämt att Deep Brain Stimulation är en bra metod att behandla patienten med är själva behandlingen vid Norrlands universitetssjukhus likadan oavsett sjukdom.

Hjärna

Först identifierar vi målområdet i hjärnan med hjälp av magnetkameran via ett datoriserat system. När vi ska placera elektroden är det viktigt att undvika känsliga områden. Hur vi gör planeras därför millimeter för millimeter med hjälp av detta system. 

Tack vare vår forskning där vi har kartlagt hjärnan kan alla operationer på Norrlands universitetssjukhus göras i full narkos. Det är unikt i världen. 

Operationen steg för steg

När vi opererar börjar vi med att fixera patientens huvud med en så kallad stereotaktisk ram. Det är en metallkonstruktion som håller huvudet stilla och ger neurokirurgen mätpunkter för att orientera sig i hjärnan. 

På de flesta håll sätter man in fem elektroder på varje sida av hjärnan. Vi har utvecklat tekniken så att det räcker med en enda. 

På operationsbordet röntgar vi patienten för att se att elektroden nått sitt mål. När det är klart skapar neurokirurgen en hudficka för nervstimulatorn, pacemakern, nedanför vänster nyckelben. 

Därefter kopplar vi pacemakern till en kabel som vi drar under huden hela vägen upp på huvudet och ansluter till elektroden. När vi sytt igen såren är operationen klar.

Efter operationen

Patienten får vila sig några veckor innan vi ställer in stimuleringen av elektroden. DBS-sköterskan provar olika inställningar med en ”fjärrkontroll” mot pacemakern. Vi kan variera strömstyrka, längd och frekvens på impulserna för att hitta den kombination som ger bäst effekt. 

Ingreppet innebär generellt få risker. Stimuleringen kan ge pirrningar och sluddrigt tal men det kan vi justera när vi ställer in pacemakern. 

Det första året efter operation optimerar vi behandlingen var tredje månad så att symtomen ska begränsa patienten så lite som möjligt. Målet är att få bästa möjliga effekt utan biverkningar. Därefter kontrollerar vi behandling och pacemaker en gång om året. 

Filmer och annan information om DBS-operation

Vi bygger nationellt kvalitetsregister

På DBS-enheten har vi ett väl utvecklat regionalt och nationellt samarbete kring behandlingen. V bygger ett nationellt kvalitetsregister för att kunna utvärdera vården i Sverige. Vi vill öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten i hela landet. Som en del i arbetet samordnar vi en nationell satsning på utbildning.