Nyheter

12 nov 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 november

Idag tisdag den 12 november har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

12 nov 2019

Första fallen av influensa i Västerbotten

I Umeå-området finns nu ett par personer med bekräftad influensa A. De har smittats i länet.

11 nov 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 19–20 november

Den 19–20 november sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

08 nov 2019

Kortare väntetider till läkarbesök och operation i Västerbotten

Nyligen presenterades siffrorna för väntetider i hälso- och sjukvården för september 2019 som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden. Region Västerbotten är den enda region i landet som förbättrat tillgängligheten med 5 procentenheter eller mer både till specialistbesök och till åtgärder. Därmed får man full pott av kömiljardmedlen.

05 nov 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 5 november

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

05 nov 2019

Samband mellan byggnadsrelaterad ohälsa och utmattning

Ett hundratal medarbetare vid Norrlands universitetssjukhus har deltagit i en studie för att se varför vissa blir sjuka av inomhusmiljö och andra inte. Nu är den avslutad och några resultat är intressanta. – Personer med byggnadsrelaterad ohälsa ser ut att utveckla utmattningssyndrom mer än andra, säger Anna-Sara Claesson, docent i psykologi vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

04 nov 2019

Region Västerbotten uppmärksammar donationsveckan

Donationsveckan får fler att ta ställning i den livsviktiga frågan om organ- och vävnadsdonation. För nionde året i rad deltar Region Västerbotten med lokala informationsinsatser.

01 nov 2019

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus. Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.