Andra språk

Här hittar du information på olika språk från Region Västerbotten.

Information från regionen finns översatt till följande språk:

Information om coronavirus på olika språk

Om covid-19 på olika språk

Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på olika språk

Telefonlinjen finns på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Den bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i sveriges regioner. Du kan ställa allmänna frågor om coronaviruset men inte få sjukvårdsrådgivning.

Telefontider: vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Telefonnummer: 08-123 680 00.

Information om vård och rättigheter i sjukvården 

På webbplatsen 1177.se finns översatt information på olika språk om hälsa, vård och rättigheter i vården. 
Other languages på 1177.se

Lagen om nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk. Region Västerbotten är förvaltningsområde för samiska och finska. 

Information om lagen om nationella minoriteter och minorietsspråk på svenska och minoritetsspråk: