Ta del av allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

Webbdiarium

I vårt diarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar. Här kan du söka handlingar som har skickats till och från regionen och blivit diarieförda. Diariet uppdateras dagligen och allt som diarieförts från 2004 är sökbart där.

Enligt personuppgiftslagen, PUL, får vi inte publicera personuppgifter på internet utan medgivande. Därför har vi tagit bort information som kan peka ut en enskild privatperson.

Välj mellan diariesök eller händelsesök. Dokumenten som du hittar kan inte läsas digitalt. Är du intresserad av att ta del av en handling som du har hittat i webbdiarie kontaktar du vår registrator via e-post eller telefon.

Observera - Region Västerbottens webbdiarium kommer tillfälligt att stängas ner på grund av ett driftavbrott. Nedstängningen beror på en uppgradering av vårt ärende- och dokumenthanteringssystem. Under denna period går det inte att söka fram diarieförda allmänna handlingar från webbdiariet. Nedstängningen pågår från torsdagen den 21 januari kl. 14.00 tillsvidare. Länk kommer att läggas ut när regionens webbdiarium åter är i bruk.

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till våra registratorer via epost eller telefon.

Sök i regionens webbdiarium

Protokoll och handlingar från politiska sammanträden 


Kontakta diariet om du vill ha hjälp

regionen@regionvasterbotten.se 

090-785 00 00 (växel)