Forskning och utveckling vid Habiliteringscentrum

Syftet med forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU-arbetet) vid Habiliteringscentrum (HabC) handlar om att öka kunskapen om funktion och livssituation för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vi eftersträvar att insatserna är kunskapsbaserade, ändamålsenliga, effektiva och fokuserade på brukaren.

Arbetet ska också stödja utvecklingen av habilitering och rehabilitering, bland annat i form av metodförbättring, utvärdering och utbildning. Exempel på aktuella områden är motorisk planering vid autism, föräldrastöd, rehabilitering av lättare hjärnskakning.

Den forskning som bedrivs sker huvudsakligen i samverkan med Umeå universitet, bland annat institutionerna för psykologi samt samhällsmedicin och rehabilitering. Samverkan sker även med universitetsutbildningar för att belysa frågeställningar som anknyter till målgrupper och arbetssätt inom HabC.

Verksamhetsutveckling inom HabC syftar till att skapa personcentrerade, sammanhållna och effektiva processer som bygger på aktuell kunskap. Till exempel metoder för planer tillsammans med brukare, rehabiliterings- och habiliteringsprogram, samt hur vi använder digitala tjänster i brukararbetet.

FoU-gruppen

Kontakta oss gärna om du har uppslag och idéer till forskning och utvecklingsarbeten samt om du önskar samarbeta med oss.

Kim Öhman, leg. fysioterapeut, MSc i fysioterapi, specialist, samordnare, vuxenhabilitering råd och stöd
E-post: kim.ohman@regionvasterbotten.se

Erik Domellöf, leg. psykolog, docent i psykologi, universitetslektor, Institutionen för psykologi Umeå universitet.
E-post: erik.domellof@umu.se

Helena Backteman, synpedagog, leg. arbetsterapeut, MSc i specialpedagogik, synrehabilitering
E-post: helena.backteman@regionvasterbotten.se

Anette Michel Sandström, leg. psykolog, hörselrehabilitering
E-post: anette.michel.sandstrom@regionvasterbotten.se

Frida Degerstedt, leg. fysioterapeut, MSc, doktorand i fysioterapi, Umeå Universitet, FoU-resurs
E-post: frida.degerstedt@umu.se

Anna Bäckström, leg. psykolog, doktorand i psykologi, Umeå Universitet, FoU-resurs
E-post: anna.backstrom@umu.se 

Resurser för verksamhetsutveckling

Christine Bygdén, verksamhetsutvecklare
E-post: christine.bygden@regionvasterbotten.se 

Maria Björklund, verksamhetsutvecklare med inriktning e-hälsa och digitala tjänster
E-post: maria.bjorklund@regionvasterbotten.se

Karin Åberg, projektledare
E-post: karin.aberg@regionvasterbotten.se

Vetenskapliga publikationer med anknytning till HabC

Upper limb assessment and treatment in cerebral palsy

Behavioural and neuroimaging research on Developmental Coordination Disorder (DCD): a combined systematic review and meta-analysis of recent findings

‘When I use the electric wheelchair, I can be myself’ – real-life stories about occupational identity construction

Development of Motor Imagery in School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder: A Longitudinal Study

Unequal physical activity among children with cerebral palsy in Sweden—A national registry study

Motor planning and movement execution during goal-directed sequential manual movements in 6-year-old children with autism spectrum disorder: a kinematic analysis

Upper-extremity Spasticity-reducing Treatment in Adjunct to Movement Training and Orthoses in Children with Cerebral Palsy at Gross Motor Function- and Manual Ability Classification System Levels IV-V 

Kim Öhman FoU-samordnare