Aktuellt

OBS! All information om corona finns under rubriken "Corona" i den lodräta menyn till höger

Screening

Influensa

Influensasäsongen har startat i mitten av november 2019 i Västerbotten. För personal finns mer info på intranätet linda.