HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet

HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet. Det är en modell för hur hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst i Västerbotten tillsammans kan ge stöd till barn och familjer när det behövs. Här finns information om samarbetet och material för dig som arbetar med HLT.

HLT står för hälsa, lärande och trygghet.
HLT – Hälsa, Lärande, Trygghet

Målet med samarbetsmodellen är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

Som förälder är det lätt att känna både otillräcklighet och frustration över att ens barn inte har det bra, men faktum är att det är vanligt att familjer någon gång hamnar i den här typen av situationer. Och ju tidigare som familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

Tillsammans med familjen kommer vi fram till vilket stöd som passar bäst. HLT finns med så länge familjerna själva vill och självklart är det helt frivilligt att delta.

Tillsammans blir vi ett team

I HLT finns personer med olika erfarenheter och kompetenser, till exempel specialpedagoger, kuratorer, familjebehandlare, sjuksköterskor eller psykologer. Vi strävar efter att teamet ska vara perfekt ihopsatt för att kunna ge bästa möjliga stöd.

Alla som arbetar inom förskola/skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan efter dialog med familjen initiera stöd via HLT. Det inleds med ett kort planeringsmöte för att samordna vilka som ska träffa familjen. När samordnade insatser kan vara till hjälp, bjuds familjen in till ett möte där HLT-teamet är angelägna om att lyssna till familjens beskrivning av vad som är svårt.

En viktig förutsättning i HLT är att barn och föräldrar är delaktiga i planeringen och upprättandet av en plan för det stöd som familjen tackar ja till. Planen kan till exempel innehålla föräldrastöd, familjesamtal, individuella anpassningar, behandlingar eller andra kreativa lösningar. Planen följs upp tillsammans med familjen för att se om det blir bä

HLT finns i hela Västerbotten

Alla kommuner i Västerbottens län använder HLT som samverkansform. Den som är yrkesverksam och har frågor om HLT kan vända sig till de processledare som stödjer implementeringen och utvecklingen av HLT i Västerbotten. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. 

När barn eller föräldrar vill veta mer om HLT kan de vända sig till någon av de professioner som de möter inom förskola, skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Material för dig som arbetar med HLT

Uppföljning

Dokument på fler språk

Nanna Forsgren Samordnare barn och unga, FoU Socialtjänst Region Västerbotten
E-post
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se
Jessika Nyström Regional processledare, Region Västerbotten
E-post
jessika.nystrom@regionvasterbotten.se
Ulrika Granskog Regional processledare, FoU Socialtjänst
E-post
ulrika.granskog@regionvasterbotten.se
Alexandra Lagerhjelm Lokal processledare, Umeå med kranskommuner
E-post
alexandra.lagerhjelm@regionvasterbotten.se
David Lindholm Lokal processledare Umeå kommun
E-post
david.lindholm.2@umea.se
Katarina Eriksson Lokal processledare Umeås kranskommuner
E-post
katarina.eriksson@bjurholm.se
Marie Rönnbäck Lokal processledare Skellefteå och Norsjö
E-post
marie.ronnback@skelleftea.se
Santa Antane Lokal processledare Skellefteå och Norsjö
E-post
Santa.Antane@regionvasterbotten.se
Helena Enfeldt Lokal processledare Södra Lappland
E-post
Helena.Enfeldt@regionvasterbotten.se
Emma Sjögren Lokal processledare Södra lappland
E-post
emma.sjogren@lycksele.se