Alarmsymtom för cancer

Symtom och fynd som finns angivna under misstanke och välgrundad misstanke i vårdförloppen, benämns som alarmsymtom. Tänk SVF om du möter en patient med alarmsymtom.

Regionalt cancercentrum (RCC) har sammanställt alarmsymtomen i en fil tillsammans med kortversioner för samtliga vårdförlopp.

Alarmsymtom och kortversioner för inremittenter

Alarmsymtom finns också i Kunskapsbanken.  Där finns alla vårdprogram och SVF  för cancervården.

Kunskapsbanken

 

Observera att symtom och fynd måste ses i sitt sammanhang i respektive vårdförlopp och att symtomen också är vanliga i andra sjukdomstillstånd än cancer. Symtom som uppenbart leder tanken till en viss diagnos och ett visst förlopp finns inte med i sammanställningen som RCC gjort.