Vårdförlopp

Nedan finner du hittills införda vårdförlopp och information om vad som föranleder misstanke respektive välgrundad misstanke om cancer, om remittering samt om hur kodning görs för att resultaten ska kunna följas upp.

Gemensam information för alla vårdförlopp

Information om hur du skriver remiss vid SVF

Remissmärkning

Komplement till nationell kodningsvägledning

Obligatoriska SVF-koder inom Region Västerbotten

Patientinformation

Informationsbladet kan ges till patienter vars läkare har beslutat att det föreligger en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt SVF. Patientinformationen gäller för alla diagnoser och ska ses som ett komplement till muntlig information.

Patientinformationsblad

Vårdförlopp (i bokstavsordning)

Akuta leukemier (AML och ALL)

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Cancercentrum, hematologisk sektion

Kontaktperson: Maria Liljeholm, Cancercentrum

Allvarliga ospecifika symtom (AOS)

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Medicin- och rehabiliteringsklinik, Lycksele lasarett

Kontaktperson: Peter Thorén, Medicin- och rehabiliteringsklinik, Lycksele lasarett

Analcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Håkan Olsson, Kirurgcentrum

Bröstcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Kirurgcentrum, mottagning

Kontaktperson: Maria Sandberg/Malin Sund, Kirurgcentrum

Buksarkom

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Bukspottkörtelcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Bengt Wallner, Kirurgcentrum

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Medicin- och rehabiliteringsklinik, Lycksele lasarett

Kontaktperson: Peter Thorén, Medicin- och rehabiliteringsklinik, Lycksele lasarett

Gallblåsecancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Bengt Wallner, Kirurgcentrum

Hjärntumörer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Maria Sandström, Cancercentrum

Hudmelanom

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Hud- och STD-klinik, Norrlands universitetssjukhus

Kontaktperson: Zinaida Bucharbajeva, Hud- och STD-klinik

Huvud- och halscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Katarina Zborayova, Neuro- huvud- och halscentrum, ÖNH

Levercancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Bengt Wallner, Kirurgcentrum

Livmoderhalscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Ulrika Ottander, Centrum för gynekologi och obstetrik

Livmoderkroppscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Ulrika Ottander, Centrum för gynekologi och obstetrik

Lungcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Filterfunktion: Bild- och funktionsmedicin, vid välgrundad misstanke: Lung- och allergisektionen, Medicincentrum Nus

Kontaktperson: Anneli Behndig, Lung- och allergikliniken och Mikael Johansson, Cancercentrum

Lymfom och KLL

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Onkologisk sektion, Cancercentrum

Kontaktperson: Martin Erlanson, Cancercentrum

Matstrupe- och magsäckscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Bengt Wallner, Kirurgcentrum

Myelom

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: Hematologisk sektion, Cancercentrum

Kontaktperson: Santamaria Antonio Izarra, Cancercentrum

Myeloproliferativ neoplasi, MPN

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Neuroendokringa buktumörer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Christina Kjellman, Cancercentrum

Njurcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Jonas Sandberg, Kirurgcentrum

Peniscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Jonas Sandberg, Kirurgcentrum

Prostatacancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Jonas Sandberg, Kirurgcentrum

Skelett- och mjukdelssarkom

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Richard Löfvenberg, Rörelseorganens centrum och Annica Pettersson, Cancercentrum

Sköldkörtelcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Remissmottagare: filterfunktion: Bild- och funktionsmedicin, vid VGM: Kirurgmottagning, Nus

Kontaktperson: Frans Perris, Kirurgcentrum

Testikelcancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Jonas Sandberg, Kirurgcentrum

Tjock- och ändtarmscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Håkan Olsson, Kirurgcentrum

Urinblåse- och urinvägscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Jonas Sandberg, Kirurgcentrum

Vulvacancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Ulrika Ottander, Centrum för gynekologi och obstetrik

Äggstockscancer

Vårdförlopp, kortversion för inremittenter

Kodningsvägledning

Kontaktperson: Ulrika Ottander, Centrum för gynekologi och obstetrik