Grundläggande granskningar

Här kan du ladda ned 2018 års grundläggande granskningar. Revisionskontoret publicerar missiv och sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här. Om rapporten du söker ännu inte hunnit publiceras kan du vända dig till någon av medarbetarna på revisionskontoret så skickar vi den till dig via e-brev.

Gr 16/2018 Sammanställning av iakttagelser år 2018

Gr 15/2018 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen 2018

Gr 14/2018 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018 - finansiell del

Gr 13/2018 Granskning av uppsikt år 2018 av följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Gr 12/2018 Granskning år 2018 av landstingsstyrelsen

Gr 11/2018 Granskning år 2018 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Gr 10/2018 Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Gr 9/2018 Granskning år 2018 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Gr 8/2018 Granskning år 2018 av folkhögskolestyrelsen

Gr 7/2018 Granskning år 2018 av patientnämnden

Gr 6/2018 Granskning år 2018 av stiftelser och fonder - årsbokslut

Gr 5/2018 Granskning av förvaltningen av stiftelser och fonder år 2018

Gr 4/2018 Granskning år 2018 av kostnämnden i Lycksele

Gr 3/2018 Granskning år 2018 av måltidsnämnden i Skellefteå

Gr 2/2018 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2018

Gr 1/2018 Granskning av delårsrapport per augusti 2018 - finansiell del