Underläkarvikariat sommartid

Vi välkomnar i första hand dig med legitimation som läkare eller dig med läkarexamen att söka våra semestervikariat. Du kan även söka sommarjobb som underläkare om du avslutat minst termin 9 på läkarutbildningen, förutsatt att du klarat hela kursen inom den specialitet som du ska vikariera inom.

Vi hoppas att Region Västerbotten får förmånen att ha dig som medarbetare under eller efter det att du avslutat din utbildning. Det finns stora möjligheter att fortsätta att utvecklas i din framtida läkarkarriär.

För att kvalitetssäkra processen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande tillämpar vi en samlad rekryteringsprocess av underläkare inför sommarperioderna. Det gör vi för att minska osäkerheten för er som söker arbete hos oss men även för att minska belastningen på våra rekryterande chefer och ”spring” mellan kliniker. Som arbetsgivare vill vi även säkerställa att vi följer diskrimineringslagen när vi rekryterar, vi vill kunna följa upp och mäta antalet genomförda rekryteringar – något som endast blir möjligt om ansökningarna har ”en väg in”. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan digitalt via vår hemsida www.regionvasterbotten.se/ledigajobb och inte via e-post eller i pappersformat direkt till våra verksamheter.  

Länkar till aktuella annonser läggs här, rekryteringen inför sommaren 2019 är nu stängd.

Nedan ser du hålltiderna för rekryteringsprocessen inför sommaren.

1 oktober - Annonserna publiceras på www.regionvasterbotten.se/ledigajobb. En separat annons för sjukhusen i Lycksele, Skellefteå samt Umeå inklusive till primärvård i respektive område

30 november - Sista ansökningsdag

3 december - Urval och rekrytering påbörjas och sker därefter löpande i nära dialog med verksamhetsföreträdare fram till den 28 februari 2020. Om du inte blivit kontaktad kvarstår du om så önskas som sökande och reserv för eventuella återbud eller nytillkomna vikariebehov.

I din ansökan kommer du att få rangordna dina val och uppge inom vilka tre verksamheter du helst vill arbeta. Du ska i din ansökan ange kontaktuppgifter till minst två referenter från tidigare arbetsplatser.

Det finns även möjlighet att i din ansökan ange om du står till förfogande för vikariat tidigare under vårterminen. I övrigt hänvisar vi till eventuella specifika annonser på www.regionvasterbotten.se/ledigajobb

Vi har förståelse för att du önskar snabbt besked om hur det gått och vi kommer att handlägga rekryte­ringarna så snabbt vi kan.

Sara Bäckmark Enhetschef, HR-staben
E-post
sara.backmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-079 73 94
Karin Forsén HR-konsult
E-post
karin.forsen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 12
Mobil
070-673 37 12