Digitalisering och innovationsledning

I en hastigt föränderlig värld med snabba tekniksprång, nya värderingar och samhällsutmaningar inom miljö- och klimat finns stora utmaningar för Västerbotten. Men vi har också unika resurser och kunskaper som kan bidra till att möta utmaningarna och skapa lösningar som är viktiga på en global nivå. Ska Västerbotten bibehålla en fortsatt tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft samtidigt som invånarna får en fullgod service och välfärd måste vi tänka både nytt och smart.

Att vi i Västerbotten tar vara på digitaliseringens enorma potential och stärker innovations- och förändringskapaciteten i alla sektorer och delar av länet är avgörande om Västerbotten ska vara en nytänkande och smart region. 

Utgångspunkten för arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och stärka den regionala innovations- och förändringskapaciteten i Västerbotten är de regionala strategierna:

  • Regional utvecklingsstrategi 2020 – 2030 (RUS)
  • Regional innovationsstrategi (RIS) 
  • Regional digitaliseringsstrategi (RDS)

 

 

 

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll

Nyheter från Digitalisering och innovationsledning Prenumera på nyheter