Regionala företagsstöd i Västerbotten

Hos Region Västerbotten kan du som företagare ansöka om regionala företagsstöd. Stöden ska bidra till hållbar tillväxt i Västerbotten och finns till för dig som vill utveckla ditt företag men inte har möjlighet att få ihop finansieringen för satsningen genom egna medel eller t ex banklån.

Finansiering inom regionala företagsstöd

Under rubriken ”Stöderbjudanden” kan du läsa mer om de olika stöden som finns.

  

Region Västerbotten beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser (1:1 medel). Syftet med de regionala företagsstöden är att skapa möjligheter till en hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten

De regionala företagsstöden medfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.