Barentssamarbete 2019

Västerbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Joint Working Group on Culture (JWGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete


För mer information, se Barents Euro-Arctic Council 

Gemensamma riktlinjer, Barents Scholarship for Cultural Cooperation 


Stipendiater 2017

Finland: Jaakko Heikkilä, fotografi
Norge: Samovarteateret, scenkonst
Ryssland: Ethno-Cultural initiatives Support and Development Fund
Sverige: Mona Mörtlund, litteratur

 

Ansökan för 2019 kan göras under perioden 11 januari till och med 31 mars. 
Ansök här
www.projektsok.se  

Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare (föräldraledig)
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Kerstin Hamre Vik. kulturstrateg
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Telefon
070-577 16 57