Internationellt

Regionala kulturverksamheten på Region Västerbotten är engagerad i flera internationella samarbeten.