Utbildning

Region Västerbotten har en samordnade och kunskapsuppbyggande funktion inom utbildning- och kompetensförsörjning i Västerbotten.

Region Västerbotten ansvarar för Kompetensplattformsarbetet i länet och är den sammanhållande aktören för att stimulera mellankommunal samverkan inom utbildningsområdet.

Det övergripande syftet är att alla invånare ska ha tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalité samt att öka överensstämmelsen mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbudet av utbildningar.

_______________________________________________________________________________________

Nyhet!

Skolverket har publicerat planeringsunderlagen för gymnasial utbildning i Västerbottens län. Underlaget är ett stöd i arbetet med planering och dimensionering, för att erbjuda ett utbildningsutbud som matchar både unga och vuxnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
Läs mer
_______________________________________________________________________________________

Aktuell skolpolitik 2023

Region Västerbotten och Skellefteå kommun stod som värdar för årets konferens och temat  var Profession och politik inom utbildningsområdet i en samhällsomvandling. 
Stort tack till alla som närvarade i Sara kulturhus i Skellefteå, i år med nytt deltagarrekord!
Ta del av presentationerna från årets Aktuell skolpolitik