Gymnasiesamverkan

Det finns ett samverkansavtal för gymnasieutbildning i Västerbottens län som majoriteten av kommunerna är anslutna till. Det innebär att ungdomar inom samverkansavtalet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i deras hemkommun.

Två personer skakar hand med varandra
Foto: Rawpixel från Unsplash

 Samverkansavtalet är ett resultat av den gymnasieutredning som tiokommun-gruppen initierade i början av 2005. Utredningen resulterade också i  gemensamma principer för beräkning av interkommunal ersättning. Dessa principer finns med i samverkansavtalet.

Region Västerbotten arrangerar en årlig Gymnasiekonferens där kommunerna samråder kring avtalet, utbudet av gymnasieprogram och andra gymnasiefrågor. En aktuell översikt av vilka kommuner som är med i samverkansavtalet finns att ta del av på gymnasieantagningens hemsida.

 

AVTALET

Senaste versionen av avtalet:

Kommunala samverkansavtalet gymnasieskola och antagning 20190405 (rev 190625).docx

 

Gymnasieantagningen i Västerbottens län

Västerbotten har ett länsgemensamt gymnasieantagningskansli i Vindeln som startade sin verksamhet i september 2007. Alla Västerbottens kommuner är anslutna till detta kansli. Det är en styrka att ha en gemensam antagningsorganisation i länet. Det säkerställer en effektiv och rättssäker ansökningsprocess av god kvalitet för våra elever.

Webbplats: Gymnasieantagningen Västerbottens län

 

Kontaktuppgifter för frågor kring gymnasieantagningsprocessen:

Gymnasieantagningen för Västerbottens län
922 81 Vindeln
Besöksadress: Kommunalhusvägen 11
Telefon: 0933-140 00
gymnasieantagningen@vindeln.se

 

Petter Lundberg Enhetschef Näringsliv och utbildning
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Bild på Petter Lundberg