Skellefteå sjukhusbibliotek

Välkommen till Skellefteå sjukhusbibliotek! Biblioteket ligger i lasarettets centralhall. Här kan du som patient, anhörig och personal låna böcker, ljudböcker, tidskrifter och musik eller bara slå dig ner en stund. Du är också välkommen att ta del av bibliotekets olika kulturevenemang. Som personal och student kan du låna medicinsk litteratur och få hjälp att söka i medicinska databaser.

I sjukhusbibliotekets webbkatalog kan du se vilka böcker, tidskrifter, filmer och musik vi har. För inneliggande patienter och deras anhöriga finns datorer med internet-uppkoppling. Du kan också få låna cd-spelare och filmer. Dessutom anordnas programverksamhet, till exempel författarbesök, teaterföreställningar, utställningar, prova-på olika hantverk och mycket annat som du är välkommen att delta i.   

Medicinsk biblioteksservice

Sjukhusbiblioteket ger även medicinsk biblioteksservice åt anställda inom Skellefteåområdet. Här kan regionens personal låna facklitteratur, få vägledning och utbildning i hur man söker vetenskapliga artiklar i databaserna Pubmed, Medline, Amed, Cinahl, PsycInfo, The Cochrane Library med flera.

Regionsanställda, samt de som regionen har vårdavtal med, har genom E-biblioteket tillgång till medicinska databaser och tidskrifter i fulltext.

Öppettider och kontakt