Alva kulturs aktuella program

Jag samlar på stenar.
Samlar på rädslans stenar,
ensamhetens
och bräcklighetens stenar.

Men jag har dem alla
i en och samma ask,
för att rädslan skall
få känna trygghet,
ensamheten sällskap
och bräckligheten styrka.

(Eva-Stina Byggmästar)

En annorlunda tid men känslorna finns kvar. Vår längtan och förväntan.

Tack för fina möten under 2020.

Nu önskar vi ett vänligt och vidunderligt nytt år!
/Ann Helen, Anna och Joakim

 
Läs gärna mer i det bifogade månadsbrevet eller på www.regionvasterbotten.se/alvakultur
Information kan man också finna på FACEBOOK & INSTAGRAM @alvakultur

Sätt gärna upp informationen på den mottagning/avdelning där du arbetar så att det når ut till patienter, personal, anhöriga och andra intresserade.