Jämlikhet och inkludering

Region Västerbotten vill främja tillgång till kultur för att alla ska kunna ta del av kulturlivet och bedriver mångkulturverksamhet i syfte att bredda länets kulturutbud, rekrytering och publik. Utifrån ett kulturellt och demokratiskt perspektiv är det viktigt att hitta metoder för att uppnå detta. Med kunskap om olika perspektiv och förhållningssätt till dessa frågor som i grunden handlar om mänskliga rättigheter blir det möjligt att öppna upp för samtal om ungas delaktighet, hbtq- och jämställdhetsfrågor och minoritetskulturer som på sikt kan bidra till utvecklingen av ett offentligt kulturliv - av, med och för alla.