Projektledare och styrgrupp

Lars Eriksson

Lars Eriksson, Huvudprojektledare med ansvar för delprojekt Samverkan,
070-374 95 54, lars.eriksson@regionvasterbotten.se

 

Thomas Kvist

Thomas Kvist, Projektledare med ansvar för delprojekt inom E-förvaltning, Data som råvara, Gemensam arkitektur och Systeminventering, 070-3497631, thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Kaj Backman

Kaj Backman, Projektledare med ansvar för projekt inom E-förvaltning, eArkiv, 070-6165747, kaj.backman@regionvasterbotten.se

Andreas Skog

Andreas Skog, Projektledare för delprojekt Digitala kompetens och E-lärande, 073-8190863, andreas.skog@regionvasterbotten.se

Mats Johansson

Mats Johansson, Projektledare för delprojekt Systemförvaltning, mats.johansson@regionvasterbotten.se

Karin Wikgren

Karin Wikgren, regional samordnare för digitala tjänster (Skellefteå Kommun), karin.wikgren@skelleftea.se

Julia Landsell

Julia Landsell, e-tjänsteutvecklare (Skellefteå kommun), 070-338 71 10, julia.landsell@skelleftea.se

Åsa Bygdesson

Åsa Bygdeson, Delprojektledare, 070-667 57 90, asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

Emil Hägglund

Emil Hägglund, Ansvarig informatör för projektet, 076-1410505, emil.hagglund@regionvasterbotten.se

Styrgrupp för projektet

Jonas Lundström Region Västerbotten ordförande
Magnus Rudehäll Region Västerbotten
Marie Larsson Skellefteå kommun
Johan Gammelgård Umeå kommun
Jens Danielsson Örnsköldsviks kommun
Karl-Johan Ottosson Vilhelmina kommun
Sara Lewerentz Västerbottens Läns Landsting