Ingångar, bokningar och manualer

Två ingångar till mötestjänsten

Det finns två ingångar till den digitala mötestjänsten, en via Ciscos programklient samt via webbplats https://acmote.se
Företrädesvis används Google Chrome som webbläsare.

Bokningar av möten

Bokningar av möten sker i Cisco Meeting Application (CMA) eller via en webbportal där du måste logga in, https://portal.acmote.se/accounts/login/

Du vänder dig till superanvändaren i din kommun/organisation för att få ett användarkonto till mötestjänsten.

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47