Kommunala Serviceplaner

De flesta av kommunerna i Västerbotten har under 2018 – 2020 tagit fram lokala, kommunala serviceplaner. Dessa är framtagna i samarbete med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten men de är samtliga utformade av och utefter respektive kommuns möjligheter och förutsättningar gällande den egna kommersiella servicen. De kommunala serviceplanerna ligger till god grund för den kommande och uppdaterade regionala serviceprogrammet.

Tobias Bergström Strateg företagsstöd - Bjurholm, Lycksele samt kommersiell service
E-post
tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-557 57 31
Bild på Tobias Bergström