RegInera

Inera, tidigare ett landstingsägt bolag som sedan 2017 också ägs av SKL och kommunerna. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Förändringen i ägandet har medfört en stor förväntan på att Inera nu skall lösa många problem och tillgodose en mängd nya krav i den kommunala sektorn.

Syfte

En gemensam regional resurs i nära samarbete med kommunerna med placering hos Region Västerbotten för att påverka Inera och säkerställa att det finns en tjänsteportfölj som motsvarar kommunernas krav.

Mål

  • Att Inera ska tydligt upplevas vara en resurs för kommunerna
  • Att kommunerna blir bättre kravställare och beställare av digitala tjänster
  • Att kommunerna och regionen i Västerbotten ökar sin koordinering/samverkan kring tjänster

Projekttid

3 år, avslutas 211231

Information

https://www.inera.se/

 

Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54