ST-kurs i vaccinationer och resemedicin

Ev ny kurs planeras först 2021.

 

Vid frågor kontakta kurshandläggare

Denise Jarvis
E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se
Tfn: 090-785 13 68