Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen 16 maj 2019

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 2019-05-16 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-06-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-06-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan